ชั้นเก็บแฟ้มตู้เหล็ก ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง ราคาถูก

Compare

รายละเอียด

ชั้นเก็บแฟ้มตู้เหล็ก

รูปแบบ เป็นชั้นตู้เอกสาร เก็บแฟ้ม มีช่องให้จัดวางอย่างสวยงาม ใสแล้วดูเรียบร้อยมีระเบียบ

 ผลิตจากวัสดุทีมีคุณภาพ รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานนาน

ชั้นเก็บแฟ้ม

 

 

 

 

 

 

X