ตู้เอกสารเหล็ก ราคาถูก คุณภาพดี

Compare

รายละเอียด

ตู้เอกสารเหล็ก 1บาน 4 ลิ้นชัก

รูปแบบ เป็นตู้เอกสารเหล็ก1บาน4ลิ้นชัก และ1บาน6 ลิ้นชัก สามารถเอามาวางซ้อนกัน

กับตู้เตี้ยใบอื่นได้ ผลิตจากวัสดุเหล็กคุณภาพดี มีสีให้เลือก มีความสวยงาม แข็งแรง

ทนทาน มีอายุการใช้งานได้นาน

ตู้เอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก

-SD 3F4D   ราคา  3,890  บาท ( 3 ฟุต )

ตู้เอกสารเหล็ก 1 บาน 6 ลิ้นชัก 

-SD 3F6D   ราคา    –        บาท ( 4 ฟุต )

X