Sale!

ตู้เอกสารไม้ รุ่นฮูโก้ 2  ราคาถูก คุณภาพดี

฿12,000.00 ฿10,500.00

ตู้เอกสารไม้ รุ่นฮูโก้ 2  ราคาถูก คุณภาพดี

-ตู้ขนาด  ลึก 43 x กว้าง 96  x  สูง 200 ซม.

-ตู้เอกสารมีลักษณะบนบานเปิดกระจก ล่าง 4 ลิ้นชัก 

-ผลิตจากไม้ปาติเกิ้นบอร์ด ปิดผิวเคลือบสีด้วยโพลียูนิเทน กันน้ำ กันความร้อน ทนรอยขีดข่วนได้ดี

-สีสัก

Compare

รายละเอียด

ตู้เอกสารไม้ รุ่นฮูโก้ 2  ราคาถูก คุณภาพดี

-ตู้ขนาด  ลึก 43 x กว้าง 96  x  สูง 200 ซม.

-ตู้เอกสารมีลักษณะบนบานเปิดกระจก ล่าง 4 ลิ้นชัก 

-ผลิตจากไม้ปาติเกิ้นบอร์ด ปิดผิวเคลือบสีด้วยโพลียูนิเทน กันน้ำ กันความร้อน ทนรอยขีดข่วนได้ดี

-สีสัก

 

 

 

 

 

 

 

X