Sale!

ตู้เอกสารไม้ รุ่นฮูโก้ 3  ราคาถูก คุณภาพดี

฿15,900.00 ฿14,900.00

ตู้เอกสารไม้ รุ่นฮูโก้ 3  ราคาถูก คุณภาพดี

-ตู้ขนาด  ลึก 40 x กว้าง 136  x  สูง 200 ซม.

-ตู้เอกสารมีลักษณะ 2 บานเปิดกระจกคู่ 1บานเปิดกระจก ล่างลิ้นชัก

-ผลิตจากไม้ปาติเกิ้นบอร์ด ปิดผิวเคลือบสีด้วยโพลียูนิเทน กันน้ำ กันความร้อน ทนรอยขีดข่วนได้ดี

-สีสัก

Compare

รายละเอียด

ตู้เอกสารไม้ รุ่นฮูโก้ 3  ราคาถูก คุณภาพดี

-ตู้ขนาด  ลึก 40 x กว้าง 136  x  สูง 200 ซม.

-ตู้เอกสารมีลักษณะ 2 บานเปิดกระจกคู่ 1บานเปิดกระจก ล่างลิ้นชัก

-ผลิตจากไม้ปาติเกิ้นบอร์ด ปิดผิวเคลือบสีด้วยโพลียูนิเทน กันน้ำ กันความร้อน ทนรอยขีดข่วนได้ดี

-สีสัก

 

 

 

 

 

 

X