Sale!

ตู้เอกสารไม้ รุ่นโตโต้ 2  ราคาถูก คุณภาพดี

฿8,900.00 ฿7,500.00

ตู้เอกสารไม้ รุ่นโตโต้ 2  ราคาถูก คุณภาพดี

-ตู้ขนาด  ลึก 40 x กว้าง 90 x  สูง 200 ซม.

-ตู้เอกสารมีลักษณะ 2 บานเปิดกระจก  ล่าง 2 ลิ้นชักกลาง

-ผลิตจากไม้ปาติเกิ้นบอร์ด ปิดผิวเคลือบสีด้วยโพลียูนิเทน กันน้ำ กันความร้อน ทนรอยขีดข่วนได้ดี

-สีสัก

Compare

รายละเอียด

ตู้เอกสารไม้ รุ่นโตโต้ 2  ราคาถูก คุณภาพดี

-ตู้ขนาด  ลึก 40 x กว้าง 90 x  สูง 200 ซม.

-ตู้เอกสารมีลักษณะ 2 บานเปิดกระจก  ล่าง 2 ลิ้นชักกลาง

-ผลิตจากไม้ปาติเกิ้นบอร์ด ปิดผิวเคลือบสีด้วยโพลียูนิเทน กันน้ำ กันความร้อน ทนรอยขีดข่วนได้ดี

-สีสัก

 

 

 

X