Sale!

ตู้เอกสารไม้ รุ่นโตโต้ 3  ราคาถูก คุณภาพดี

฿10,900.00 ฿9,900.00

ตู้เอกสารไม้ รุ่นโตโต้ 3  ราคาถูก คุณภาพดี

-ตู้ขนาด  ลึก 43 x กว้าง 126 x  สูง 200 ซม.

-ตู้เอกสารมีลักษณะ 2 บานเปิดกระจกคู่  1บานเปิดกระจกเดี่ยว  ล่าง บานเปิด

-ผลิตจากไม้ปาติเกิ้นบอร์ด ปิดผิวเคลือบสีด้วยโพลียูนิเทน กันน้ำ กันความร้อน ทนรอยขีดข่วนได้ดี

-สีสัก

Compare

รายละเอียด

ตู้เอกสารไม้ รุ่นโตโต้ 3  ราคาถูก คุณภาพดี

-ตู้ขนาด  ลึก 43 x กว้าง 126 x  สูง 200 ซม.

-ตู้เอกสารมีลักษณะ 2 บานเปิดกระจกคู่  1บานเปิดกระจกเดี่ยว  ล่าง บานเปิด

-ผลิตจากไม้ปาติเกิ้นบอร์ด ปิดผิวเคลือบสีด้วยโพลียูนิเทน กันน้ำ กันความร้อน ทนรอยขีดข่วนได้ดี

-สีสัก

 

 

 

 

X