ตู้เอกสารไม้ ตู้เก็บของ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารไม้ ตู้เก็บของ ตู้สำนักงาน

-ตู้เอกสาร ขนาด 40 x 80 x 1.60 cm

รูปแบบ 1 บนบานเปิดกระจก / ล่างบานเปิดไม้ทึบ ภายในมี 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค วัสดุผลิตจากไม้ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือปิดผิวด้วย PVC รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

-ตู้เอกสาร ขนาด 40 x 80 x 2.00 cm

รูปแบบ 2 บนบานเปิดกระจก / ชั้นกลางโล่ง 1ชั้น มีไม้กั้นกลางเพื่อความแข็งแรง / ล่างบานเปิดไม้ทึบ ภายใน มี 2 ชั้น พร้อมกุญแจ 

วัสดุผลิตจากไม้ MDF  ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือปิดผิวด้วยงาน PVC รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน 

Compare

รายละเอียด

ตู้เอกสารไม้ ตู้เก็บของ ตู้สำนักงาน

-ตู้เอกสาร ขนาด 40 x 80 x 1.60 cm

รูปแบบ 1 บนบานเปิดกระจก / ล่างบานเปิดไม้ทึบ ภายในมี 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค วัสดุผลิตจากไม้ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือปิดผิวด้วย PVC รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

-ตู้เอกสาร ขนาด 40 x 80 x 2.00 cm

รูปแบบ 2 บนบานเปิดกระจก / ชั้นกลางโล่ง 1ชั้น มีไม้กั้นกลางเพื่อความแข็งแรง / ล่างบานเปิดไม้ทึบ ภายใน มี 2 ชั้น พร้อมกุญแจ 

วัสดุผลิตจากไม้ MDF  ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือปิดผิวด้วยงาน PVC รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน 

ตู้เอกสารสูง บานเปิดกระจก

รูป 1 ขนาด 40 x 80 x 1.60 . ราคา  5,135  บาท

รูป 2 ขนาด 40 x 80 x 2.00 .ราคา 5,577   บาท 

 

 

 

X