ตู้เอกสารไม้ ตู้เก็บเอกสาร

ตู้เอกสารไม้ ตู้เก็บของ ตู้สำนักงาน

-ตู้เอกสาร ขนาด 40 x 80 x 1.60 cm

รูปแบบ 1 บนบานเปิดกระจก / ล่างบานเปิดไม้ทึบ ภายในมี 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค วัสดุผลิตจากไม้ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือปิดผิวด้วย PVC รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

-ตู้เอกสาร ขนาด 40 x 80 x 2.00 cm

รูปแบบ 2 บนบานเปิดกระจก / ชั้นกลางโล่ง 1ชั้น มีไม้กั้นกลางเพื่อความแข็งแรง / ล่างบานเปิดไม้ทึบ ภายใน มี 2 ชั้น พร้อมกุญแจ 

วัสดุผลิตจากไม้ MDF  ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือปิดผิวด้วยงาน PVC รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน 

Compare

รายละเอียด

ตู้เอกสารไม้ ตู้เก็บเอกสาร ตู้สำนักงาน

-ตู้เอกสาร ขนาด 40 x 80 x 1.60 cm

รูปแบบ 1 บนบานเปิดกระจก / ล่างบานเปิดไม้ทึบ ภายในมี 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค วัสดุผลิตจากไม้ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือปิดผิวด้วย PVC รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

-ตู้เอกสาร ขนาด 40 x 80 x 2.00 cm

รูปแบบ 2 บนบานเปิดกระจก / ชั้นกลางโล่ง 1ชั้น มีไม้กั้นกลางเพื่อความแข็งแรง / ล่างบานเปิดไม้ทึบ ภายใน มี 2 ชั้น พร้อมกุญแจ 

วัสดุผลิตจากไม้ MDF  ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือปิดผิวด้วยงาน PVC รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน 

ตู้เอกสารบานเปิดกระจก

รูป 1 ขนาด 40 x 80 x1.60    ราคา  5,135    บาท

รูป 2 ขนาด 40 x 80 x 2.00   ราคา     –        บาท

 

ตู้เอกสาร ตู้เก็บของ

ตู้ 4ชั้นโล่ง                       ราคา 3,290  บาท รูป 1

ตู้บนโล่ง/ล่างบานเปิด     ราคา  3,690 บาท รูป 2

ตู้ 4 ชั้นโล่ง                      ราคา  4,680 บาท รูป 3

ตู้บนโล่ง/ล่างบานเปิด     ราคา     –        บาท รูป 4

ตู้บนโล่ง / ล่างบานเปิด  ราคา      –        บาท รูป 5

 

 

X