เก้าอี้ผู้บริหาร ตัวใหญ่ รุ่นมิวนิค (MUNICH) หนังแท้

เก้าอี้ผู้บริหาร ตัวใหญ่  รุ่นมิวนิค (MUNICH) หนังแท้ง

รูปแบบเก้าอี้ของผู้บริหาร ขนาด 67 x 81 x 123 cm. บุฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังแท้ มีท้าวแขนไม้หุ้มเบาะ ขาไม้เสริมเหล็กภายใน นั่งสบาย รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน.

 

Compare

รายละเอียด

เก้าอี้ผู้บริหาร ตัวใหญ่ รุ่นมิวนิค (MUNICH) D.

รูปแบบของเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด 650 x 50 x 1270 mm.

เป็นเก้าอี้ผู้บริหาร บุฟองน้ำหนาอย่างดี หุ้มด้วย หนังแท้ มีท้าวแขนไม้หุ้มเบาะ นั่งสบาย

เป็นระบบไฮโดรลิก ขาไม้เสริมเหล็กภายใน มีความสวยงามแข็งแรง ทนทาน .

 

เก้าอี้ผู้บริหาร

รุ่น มินิค มินิ หนังแท้  ราคา  9,900 บาท

 

X