เก้าอี้สำนักงาน ที่นั่งพ็อคเก็ตสปริง รุ่น CNR 542 ราคาถูก

เก้าอี้สำนักงาน ที่นั่งพ็อคเก็ตสปริง รุ่น CNR 542 ราคาถูก

ขนาดเก้าอี้ W 64 x D 75 x H 112-122 ซม.

ที่นั่งที่พิ่ง เป็นฟองน้ำวิทยาศาตร์ตัดแต่งขึ้นรูป เสริมฐานล่างที่นั่งด้วยแผ่นพ็อคเก็ตสปริ่ง

การปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส  ปรับล็อกเอน

ขาอลูมิเนียม รับน้ำหนัก 150 กิโล

Compare

รายละเอียด

เก้าอี้สำนักงาน ที่นั่งพ็อคเก็ตสปริง รุ่น CNR 542 ราคาถูก

ขนาดเก้าอี้ W 64 x D 75 x H 112-122 ซม.

ที่นั่งที่พิ่ง เป็นฟองน้ำวิทยาศาตร์ตัดแต่งขึ้นรูป เสริมฐานล่างที่นั่งด้วยแผ่นพ็อคเก็ตสปริ่ง

การปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส  ปรับล็อกเอน

ขาอลูมิเนียม รับน้ำหนัก 150 กิโล

 

 

X