เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่น DT 097 ราคาถูก

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่น DT 097 ราคาถูก

เก้าอี้พลาสติก 

ขนาดเก้าอี้  (กว้าง) 56 x (ลึก) 54 x (สูง) 80 ซม.

โครงสี่ 4 ขาแป๊ปกลม พ่นสี 

Compare

รายละเอียด

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่น DT 097 ราคาถูก

เก้าอี้พลาสติก 

ขนาดเก้าอี้  (กว้าง) 56 x (ลึก) 54 x (สูง) 80 ซม.

โครงสี่ 4 ขาแป๊ปกลม พ่นสี 

 

 

 

 

X