โต๊ะประชุมไม้ ขนาด 50 ที่นั่ง คุณภาพดี ราคาถูก

โต๊ะประชุมไม้ ขนาด 50 ที่นั่ง คุณภาพดี ราคาถูก

ขนาดโต๊ะประชุม กว้าง 1.40 x ลึก 60 x สูง 75 ซม

ขนาดเข้ามุม  กว้าง 60 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.

ผลิตจากไม้ปาติเกิ้นเคลือบผิวด้วยเมลามีน

Compare

รายละเอียด

โต๊ะประชุมไม้ ขนาด 50 ที่นั่ง คุณภาพดี ราคาถูก

ขนาดโต๊ะประชุม กว้าง 1.40 x ลึก 60 x สูง 75 ซม

ขนาดเข้ามุม  กว้าง 60 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.

ผลิตจากไม้ปาติเกิ้น เคลือบผิวด้วยเมลามมีน

 

 

 

X