โต๊ะประชุมไม้ ทรงวงรี ขนาด 10 ที่นั่ง ราคาถูก

โต๊ะประชุมไม้ทรงวงรี ขนาด 10 ที่นั่ง ราคาถูก

-โต๊ะโล่ง ขนาด กว้าง 1.50 x 60 x สูง 75 ซม.

-โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด กว้าง 1.20 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.

-วัสดุผลิตจากไม้ปาติเกิ้นดคลือบผิวเมลามีน

มีสีให้เลือก รับสั่งตามขนาด

Compare

รายละเอียด

โต๊ะประชุมไม้ ทรงวงรี ขนาด 10 ที่นั่ง ราคาถูก

-โต๊ะโล่ง ขนาด กว้าง 1.50 x 60 x สูง 75 ซม.

-โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด กว้าง 1.20 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.

-วัสดุผลิตจากไม้ปาติเกิ้นดคลือบผิวเมลามีน

 

 

 

โต๊ะประชุม ทรงแคบซูล หน้าท็อปเมลามีน ขาไม้

 

 

 

 

 

X