โต๊ะผู้บริหาร รุ่นแบรนดี้ ขนาด 2.00 ซม.รูปแบบสวยงาม ราคาถูก

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นแบรนดี้ ขนาด 2.00 ซม.รูปแบบสวยงาม ราคาถูก

โต๊ะผู้บริหาร ขนาด 2.00 เมตร ประกอบด้วย
1.โต๊ะ ขนาด (กว้าง) 200 x (ลึก) 95 x (สูง) 76 ซม.
2.โต๊ะต่อข้างยาว (กว้าง) 120 x (ลึก) 52 x (สูง) 76  ซม.
3.ตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ พร้อมกุญแจ 

Compare

รายละเอียด

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นแบรนดี้ ขนาด 2.00 ซม.รูปแบบสวยงาม ราคาถูก

โต๊ะผู้บริหาร ขนาด 2.00 เมตร ประกอบด้วย
1.โต๊ะ ขนาด (กว้าง) 200 x (ลึก) 95 x (สูง) 76 ซม.
2.โต๊ะต่อข้างยาว (กว้าง) 120 x (ลึก) 52 x (สูง) 76  ซม.
3.ตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ พร้อมกุญแจ 

 

 

X