Sale!

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นแบรนดี้ ขนาด 2.00 ซม.รูปแบบสวยงาม ราคาถูก

฿25,900.00 ฿20,900.00

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นแบรนดี้ ขนาด 2.00 ซม.รูปแบบสวยงาม ราคาถูก

โต๊ะผู้บริหาร ขนาด 2.00 เมตร ประกอบด้วย
1.โต๊ะผู้บริหาร     ขนาด (กว้าง) 200 x (ลึก) 95 x (สูง) 76 ซม.
2.โต๊ะต่อข้างยาว ขนาด (กว้าง) 120 x (ลึก) 52 x (สูง) 76  ซม.
3.ตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ  ขนาด (กว้าง) 40 x (ลึก) 46.5 x (สูง) 59 ซม.

Compare

รายละเอียด

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นแบรนดี้ ขนาด 2.00 ซม.รูปแบบสวยงาม ราคาถูก

โต๊ะผู้บริหาร ขนาด 2.00 เมตร ประกอบด้วย
1.โต๊ะผู้บริหาร     ขนาด (กว้าง) 200 x (ลึก) 95 x (สูง) 76 ซม.
2.โต๊ะต่อข้างยาว ขนาด (กว้าง) 120 x (ลึก) 52 x (สูง) 76  ซม.
3.ตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ  ขนาด (กว้าง) 40 x (ลึก) 46.5 x (สูง) 59 ซม.

 

 

 

 

 

X