โต๊ะผู้บริหาร รุ่นเวกัส ขนาด 1.40 CM.

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นเวกัส ขนาด 1.40 CM.

รูปแบบ เป็นโต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล 

ขนาดโต๊ะ 1.40 X 70 X 76 cm. มี 3 ลิ้นชักติดพื้นในตัว

ขนาดโต๊ะต่ข้าง 40 x 1.20 x 76 cm.

Compare

รายละเอียด

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นเวกัส ขนาด 1.40 CM.

รูปแบบ เป็นโต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล 

ขนาดโต๊ะ 1.40 X 70 X 76 cm. มี 3 ลิ้นชักติดพื้นในตัว

ขนาดโต๊ะต่ข้าง 40 x 1.20 x 76 cm.

 

X