โต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล ราคาถูก รุ่นอิมเมจ (IMAGE)

โต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล ราคาถูก รุ่นอิมเมจ (IMAGE)

โต๊ะ ขนาด 1.60 x 85 x 76 cm.
โต๊ะข้าง ขนาด 40 x 1.20 x 65 cm.
ตู้เล็ก ขนาด 40 x 48 x 59 cm.

Compare

รายละเอียด

โต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล ราคาถูก รุ่นอิมเมจ (IMAGE)

โต๊ะ ขนาด 1.60 x 85 x 76 cm.
โต๊ะข้าง ขนาด 40 x 1.20 x 65 cm.
ตู้เล็ก ขนาด 40 x 48 x 59 cm

รูปแบบโต๊ะผู้บริหารหน้าโค้ง โต๊ะข้างจะมีความเตี้ยกว่าโต๊ะ สามารถสอดใต้โต๊ะได้มีลูกล้อตู้เล็กเป็นลิ้นชักมีลูกล้อ

รูปแบบสามารถสอดใต้โต๊ะได้เหมือนกัน  หรือจะแยกชิ้นใช้งานได้ตามความเหมาะสม โต๊ะผู้บริหารผลิตจากไม้  MDF

เคลือบผิวด้วยเมลามีนลายไม้เคลือบเงาเพื่อป้องกันไม้อีกชั้นและเพิ่มความสวยงาม มีความแข็งแรง ทนทาน

ราคา รุ่น อินเมจ 14,300 บาท

ราคา รุ่น โนวา       –       บาท

 

 

 

X