โต๊ะผู้บริหาร รุ่นไทเกอร์ ขนาด 1.60 ซม.ราคาถูก

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นไทเกอร์ ขนาด 1.60 ซม.ราคาถูก

โต๊ะผู้บริหาร ขนาด (กว้าง) 1.60 x (ลึก) 85 x (สูง) 76 ซม.

โต๊ะต่อข้าง ขนาด   (กว้าง) 1.20 x (ลึก) 52 x (สูง) 76 ซม.

ตู้ลิ้นชัก      ขนาด (กว้าง)       40 x (ลึก)46.5 x (สูง) 59 ซม.

Compare

รายละเอียด

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นไทเกอร์ ขนาด 1.60 ซม.ราคาถูก

โต๊ะผู้บริหาร ขนาด (กว้าง) 1.60 x (ลึก) 85 x (สูง) 76 ซม.

โต๊ะต่อข้าง ขนาด   (กว้าง) 1.20 x (ลึก) 52 x (สูง) 76 ซม.

ตู้ลิ้นชัก      ขนาด (กว้าง)       40 x (ลึก)46.5 x (สูง) 59 ซม.

 

 

 

X