โต๊ะผู้บริหาร รุ่นเกน ขนาด1.80 ซม.หน้ากระจก

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นเกน ขนาด 1.80 ซม.หน้ากระจก

โต๊ะ ขนาด 1800 x 880 x 760 mm.
โต๊ะข้าง ขนาด 520 x 1200 x 760 mm.
ตู้เล็ก ขนาด 400 x 470 x 590 mm.

วัสดุโครงสร้างไม้ ผสม ไม้ MDF ปิดผิวทำสี เคลือบสีโต๊ะด้วยโพลียูนิเทน ทนความร้อน และรอยขูดขีด

TOP  บนเป็นกระจก ด้านล่าง TOP ขอบโต๊ะด้านในมีรางลิ้นชักเก็บอุปกรณ์

Compare

รายละเอียด

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นเกน (GAIN)

โต๊ะ ขนาด 1800 x 880 x 760 mm.
โต๊ะข้าง ขนาด 520 x 1200 x 760 mm.
ตู้เล็ก ขนาด 400 x 470 x 590 mm.

วัสดุโครงสร้างไม้ ผสม ไม้ MDF ปิดผิวทำสี เคลือบสีโต๊ะด้วยโพลียูนิเทน ทนความร้อน และรอยขูดขีด

TOP  บนเป็นกระจก ด้านล่าง TOP ขอบโต๊ะด้านในมีรางลิ้นชักเก็บอุปกรณ์

 

 

 

 

 

X