โต๊ะผู้บริหาร ราคาถูก รุ่นวินเซ็นต์ (VINCENT)

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นวินเซ็นต์ (VINCENT)

โต๊ะ ขนาด 1600 x 850 x 760 mm.
โต๊ะข้าง ขนาด 400 x 1200 x 650 mm.
ตู้เล็ก ขนาด 400 x 500 x 590 mm.

Compare

รายละเอียด

โต๊ะผู้บริหาร รุ่นวินเซ็นต์ (VINCENT)

โต๊ะ ขนาด 1.60 x 85 x 76 cm.
โต๊ะข้าง ขนาด 40 x 1.20 x 65 cm.
ตู้เล็ก ขนาด 40 x 50 x 590 cm.

รูปแบบ เป็นโต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล มีโต๊ะต่อข้างแบบสอดใต้โต๊ะ มีบานเปิด พร้อมลิ้นชัก ในตัว

และมีตู้ลิ้นชักพร้อมกุญแจ  มีแผ่นรองเขียนบนโต๊ะสีสัก รูปแบบสวยงาม แข็งแรง ทนทาน 

โต๊ะผู้บริหาร

รุ่น วินเซ็นต์ ขนาด 1.60 ราคา   13,650  บาท

X