โต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล ราคาถูก รุ่น HOT

โต๊ะผู้บริหาร รุ่น HOT-A (Colour : Cherry)
โต๊ะผู้บริหาร รุ่น HOT-B (Colour : Oak)

สินค้ามี  3 ขนาด
1.

Table Size : 160 x 80 x 76 cm.
Side TAble Size : 115 x 40 x 76 cm.
2.
Table Size : 180 x 90 x 76 cm.

Side Table Size : 115 x 40 x 76 cm.
3.
Table Size : 200 x 100 x 76 cm.

Side Table Size : 135 x 40 x 76 cm.

Compare

รายละเอียด

โต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล ราคาถูก รุ่น HOT

รูปแบบ เป็นโต๊ะผู้บริหารตัวแอล ตัวโต๊ะต่อข้างจะเตี้ยกว่าโต๊ะ และมีตู้ลิ้นชักเก็บของ

มี 2 สี โต๊ะผู้บริหาร รุ่น HOT-A (Colour : Cherry) โต๊ะผู้บริหาร รุ่น HOT-B (Colour : Oak)

ผลิตจากไม้ MDF  เคลือบผิวด้วยเมลามีน  รูปแบบ สวยงาม แข็งแรง ทนทาน

สินค้ามี  3 ขนาด
1.โต๊ะขนาด
: 160 x 80 x 76 cm.

โต๊ะต่อข้าง : 115 x 40 x 76 cm.
2.โต๊ะขนาด : 180 x 90 x 76 cm.
โต๊ะต่อข้าง : 115 x 40 x 76 cm.
3.โต๊ะขนาด : 200 x 100 x 76 cm.
โต๊ะต่อข้าง : 135 x 40 x 76 cm.

โต๊ะผู้บริหาร รุ่น HOT

โต๊ะผู้บริหาร รุ่น  CORNER-B

ราคา  15,800 บาท

X